Kapsam

Ana sayfa > Hızlı Menü > Kapsam

Çıraklık eğitimi uygulamaları, Millî Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen il ve mesleklerde yapılmaktadır. Bu gün itibariyle 110 meslek dalında tüm illerde çıraklık eğitimi verilmektedir. Kapsama alınma tekliflerinin valiliklerden gelmesi esastır. Valilik teklifleri, İl Mesleki Eğitim Kurulunun görüşleri de alınmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığı’nca değerlendirilmekte, uygun görülen il ve meslek dalları merkezde kurulan Mesleki Eğitim Kurulunun onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.