Kayseri Oto Sanatkarlar Odası

Ana sayfa > Kayseri Oto Sanatkarlar Odası

ODANIN KURULUŞ AMACI

     Esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarına Esnaf ve Sanatkarlar Odası denir.

     Odalar, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun amir hükümlerine göre kurulur. Üst kuruluş olarak illerde teşkilatı bulunana esnaf ve sanatkarlar Odaları Birliklerine bağlı olarak çalışırlar.

     İster gezici olsun, ister bir dükkan veya sokağın belli bir yerinde sabit bulunsunlar, ticareti, sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanan ve geliri o yer ve gelenek ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icap ettirmeyecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmeyen, aynı niteliğe ( Sermaye unsuru olsun, olmasın ) sahip olmakla beraber, ayrıca çalıştığı sanat, meslek ve hizmet kolunda bilgi, görgü ve ihtisasını değerlendiren, hizmet, meslek ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçimini sınırlı olarak kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlükle temin eden kimselerin birinci maddede belirtilen amaçlarla kuracakları odalar bu kanun hükümlerine tabidir.

OTO SANATKARLARI ODASI SOSYAL TESİSLERİ İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞ VE KURUMLAR

  • Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş Vezneleri
  • P.T.T. Şubesi
  • T.C. Kayseri 12.Noterliği
  • Oto Sanatkarları Odası İdare Binası