Finansman

Ana sayfa > Hızlı Menü > Finansman

Çıraklık eğitiminin teorik kısmının giderleri Bakanlıkça, işyerlerinde yapılan pratik eğitimin giderleri ise işyerlerince karşılanmaktadır. Bu şekilde alt teşkilatımız dolaylı olarak çıraklık eğitimini desteklemektedir.

Ayrıca, 1986 yılında 3308 sayılı Kanun ile oluşturulan ve 2001 yılında kaldırılan Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonuna hem işletmeler hem de meslek kuruluşları belirli oranlarda pay aktarmışlardır.