Çırak Olma Şartları

Ana sayfa > Hızlı Menü > Çırak Olma Şartları

Çırak olabilmek için;

  • En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
  • 14 yaşını doldurmuş olmak ve Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak ve
  • Eğitim göreceği meslek dalında faaliyet gösteren bir işletme ile çıraklık sözleşmesi yapmak şartı aranır. 

Çıraklığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu dönem mesleğin özelliğine göre bir aydan az, üç aydan fazla olamaz. Çıraklar öğrenci statüsünde olup, öğrencilere tanınan tüm haklardan yararlanmaktadırlar. İşverenler, söz konusu gençlere, yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere ücret ödemekte ve yılda bir ay süreyle ücretli izin hakkından yararlandırmaktadırlar. Bu haklar yasal güvenceye alınmıştır. Aday çırak ve çıraklar iş kazası ve meslek hastalıkları ile hastalıklara karşı sigortalıdırlar. Sigorta primleri devlet tarafından ödenmektedir.